Expression:dealli

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language se
wordclass N


Concepts

Concept page: Guolástus:dealli

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: 1.fanasstáffu, okta dain stohkiin/ stoalppuin man ala fatnasa geassá gáddái válddedettiin 2.gokko fatnasa guođđá gáddái go manná ruoktot, nuorttabeale sátni 3.fanasnávstu (mearragáttis) 4.luokta, unna luovttaš
Explanation: ludnit leat muorat maid atná fatnasa vuolde geasedettiin dan gátti alde.

-Gal mii dál fatnasa gal hoigat goike nuhtiin vuolás ludniid alde.
More info: wiki

Redigerejuvvon prošeavtta vuođul: Samisk båt-terminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Definition: en av stokkene som båten trekkes opp på under ilandsetting
Explanation: - Vi skyver nå vel båten med en tørr not i ned på lunnene. (Lag. 1941: s. 267.)
More info: Redigert ifb. Prosjekt: Samisk båtterminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018

wiki

  • lunn (N)
    Sanctioned: true
  • lunne (N)
    Sanctioned: true


Svenska


Suomen kieli Definition: veneelle kuivalla maalla


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Guolástus:stáffu

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: Geđggiid gaskkas ráhkaduvvon fanassadji. gč. váhki, sadji mii lea ráhkaduvvon rádjat ja

geassit gáddái fatnasiid
More info: Redigerejuvvon prošeavtta vuođul: Samisk båt-terminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Definition: plass som er tilrettelagt for å trekke opp og oppbevare båten.
More info: Redigert ifb. Prosjekt: Samisk båtterminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018
  • vik (N)
    Sanctioned: true


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English