Expression:duolvačáhcebohcci

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language se
wordclass N


Concepts

Concept page: Huksenteknihkka:duolvačáhcebohcci

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål


Svenska
  • kloak (N)
    Sanctioned: true


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Luonddudieđa ja matematihkka:duolvačáhcebohcci

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Definition: kloakkrør


Svenska


Suomen kieli Definition: käymäläputki


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Teknihkka industriija duodji:duolvačáhcebohcci

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Teknihkka industriija duodji:duolvačáhcebohcci 1

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Teknihkka industriija duodji:rufe

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Definition: den vannmengde som i et bestemt tidsrom renner fra et område (nedbørfelt, bebyggelse osv.) og passerer et gitt tverrsnitt av et naturlig eller kunstig vannløp


Svenska


Suomen kieli Definition: vesimäärä, joka tietyssä ajassa valuu esim. sade- tai asutusalueelta tietyn poikittaismerkin ohi luonnollisessa tai keinotekoisessa vesivirrassa


Nynorsk


Latin


English