Expression:eläke-etuus

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language fi
wordclass N


Concepts

Concept page: Medisiidna:ealáhat

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: penšuvdna,panšuvdna


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål


Svenska Definition: förmån som är avsedd att trygga försörjningen för personer som har lämnat arbetslivet helt eller delvis eller är förhindrade att delta i det, eller för deras familjer


Suomen kieli Definition: etuus, jonka tarkoitus on turvata työelämästä kokonaan tai osittain poistuneen tai siihen osallistumaan estyneen henkilön tai hänen perheensä toimeentulo


Nynorsk


Latin


English