Expression:ervervslån

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language nb
wordclass


Concepts

Concept page: Huksenteknihkka:ervervslån

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien Definition: laajkoem mij Gåetiebaanghkeste åådtje jis viehkiem daarpesjh utnesovveme gåetiem åestedh; vd. tjaaskanimmielaajkoe
Explanation: skæjlehkh, sijsjuhtijh/baateræjjah jih jeatjebh mah sjiere viehkiem daarpesjieh, maehtieh viehkielaajkoem åadtjodh.


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Definition: behovsprøvd lån fra Husbanken til kjøp av brukt selveierbolig; jf. etableringslån
Explanation: Funksjonshemmede, innvandrere og andre som er vanskelig stilt, kan få ervervslån.


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English