Expression:företagshälsovård

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language sv
wordclass


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:bargodearvvašvuođafuolahus

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: dearvvašvuođafuolahus mainna ovddiduvvo bargui gulli buohcuvuođaid ja dáhpedorpmiid eastadeapmi, barggu ja bargobirrasa dearvvašlašvuohta ja dorvvolašvuohtaa, bargobirrasa doaimmat ja bargiid dearvvašvuohta ja bargo- ja doaibmannávccat


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Definition: helsehjelp som fremmer forebygging av arbeidsrelaterte sykdommer og ulykker, helse og sikkerhet på arbeidsplassen og arbeidsmiljøet, aktiviteter blant ansatte og arbeideres helse og evne til arbeid og funksjon


Svenska Definition: hälso- och sjukvård som främjar förebyggandet av arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall, hälsa och säkerhet i arbetet och arbetsmiljön, verksamheten bland de anställda samt arbetstagarnas hälsa och arbets- och funktionsförmåga


Suomen kieli Definition: terveydenhuolto, jolla edistetään työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympä-ristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työyhteisön toimintaa sekä työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimintakykyä


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:fidnodearvvašvuođabálvalus

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: fuolahus - fuolahussii - fuolahusaide

ortnet mas bargiide fállojuvvojit dearvvašvuođabálvalusat barggu bokte
Explanation: Bargodearvvašvuođafuolahus váldá dábálaš dearvvašvuođa iskkadeami bargiin, bargá buoridit bargosaji bargobirrasa, suokkardallá buozanvuođajávkama ja barguimáhcahandoaimmaid ja doaimmaha muhtin muddui doavtterdivššu.


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Definition: ordning der arbeidstakere får tilbud om helsetjenester gjennom arbeidet
Explanation: Bedriftshelsetjenesten driver med vanlig helsesjekk av ansatte, arbeider for bedre arbeidsmiljø på arbeidsplassen, vurderer sykefravær og attføringsvirksomhet og utfører legebehandling i begrenset omfang.


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English