Expression:førsteprioritetslån

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language nb
wordclass N


Concepts

Concept page: Huksenteknihkka:førsteprioritetslån

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien Definition: viedteldamme laajkoe man åvtestsiehkieh laajkoeveedtijen lea voestegesreaktam viedteldahkese
Explanation: gosse gåetiem åestedh dle maahta biehkiem voestegesreaktalaajkojne, juktie unnebe laajkoelissine.


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Definition: pantelån som gis under forutsetning av at långiver har førsterett i pantet
Explanation: Ved kjøp av egen bolig kan en del av lånet gis som førsteprioritetslån, som har lavere rente enn resten av lånet.


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English