Expression:femberet

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language se
wordclass


Concepts

Concept page: Guolástus:viđasiessat

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: Lea dego geaksu oaidnit, muhto mihá stuorit. Das leat vihtta áirobára, stuorátlágan gárbbis, stuorát go njealjit. Dakkár fatnasat galget leat adnojuvvon Porsáŋggus dolin. Ovdal ledje 5-6 olbmo dain unnimus femberegiin.
Explanation: Muhto ovdal..., eai lean šat min áigge, gohčoduvvui fember[eg]in.

Sii ledje vihtta-guhtta albmá femberegis
More info: Dieđut lasihuvvon prošeavtta vuođul: Samisk båt-terminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018 Fembieret-variánta lea ovdalaččas gávdnon, SD-terms. Dál leat dan dieđut dása biddjon.

Viđasiessat lea dohkkehuvvon Risten.no áigge, muhto duot guokte eará davvisámegieltearpma eai.


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Definition: Båttype større en åttring. En stor seilbåt av typen nordlandsbåt som tidligere var vanlig i Nord-Norge. Tidligere skal fembøringer ha vært brukt også i Porsanger. Før var det 5-6 mann på mindre fembøringer.
Explanation: - Men før..., de var ikke lenger i vår tid, kaltes det for fembøring. (HH-1916)

Det var 5-6 mann på en fembøring. (Lag. 1961: s. 168)
More info: info lagt inn ifb. Prosjekt: Samisk båtterminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018


Svenska Definition: med fem el. sex par åror


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English