Expression:flyttblokk

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language nb
wordclass N


Concepts

Concept page: Geografiija:tjuegkelegierkie

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien Definition: Stoerre tjuegkelegierkieh mejtie dielhtie lea duebpiedamme
Explanation: Elgå dåehkie


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Definition: Store steinblokker som isbreen har tatt med seg skyvet dem langt av gårde.
  • flyttblokk (N)
    Status: recommended
    Note: steinblokk, kampestein
    Sanctioned: true


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English