Expression:forsøk

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language nb
wordclass N


Concepts

Concept page: Juridihkka:Lakisanat 2003 6415

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Juridihkka:geahččaleapmi

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: Rál. § 16 (min jorgalus) Geahččaleapmi: Dat guhte iešdáhtus áigu rihkkut lága man dihtii sáhttá dupmehallat jagi dahje guhkit giddagassii, ja gii dahká juoidá man oaivilin lea doalvut njuolga dagu čađaheapmái, ráŋggáštuvvo geahččaleamistis, jus eará ii leat mearriduvvon. Son guhte eaktodáhtus ii ollašuhte láhkarihkkuma dahje eastada dan ollašuvvama, ii liikká ráŋggáštuvvo dakkár geahččaleamis.


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Definition: Strl. § 16 Forsøk: Den som har forsett om å fullbyrde et lovbrudd som kan medføre fengsel i 1 år eller mer, og som foretar noe som er ment å lede direkte til utføringen, straffes for forsøk, når ikke annet er bestemt. Den som frivillig avstår fra å fullbyrde lovbruddet eller avverger at det blir fullbyrdet, straffes likevel ikke for forsøk.


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Ekonomiija ja gávppašeapmi:viggamuš

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English