Expression:fremmersegla

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language nb
wordclass N


Concepts

Concept page: Guolástus:geampasiessi

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: ovddimus siessi fatnasiin main leat unnimusat njeallja suhkki.

http://www.arctandria.no/teknisk-beskrivelse-av-nordlandsbaten/
Explanation: Ovdaskohtas/ovdaskoahtta framskott -- keaipasiessi -- ovdasiessi/hálsa framrom -- geampasiessi fremmersegla -- beallesiessi halvrom (kobberrom/bunkerrom) -- gaskasiessi midtrom -- bakrumsiessi bakrom/attersegla -- maŋŋesiessi atterrom/attrom (høvedsmannsrom) -- maŋŋeskohtas etterskott/bakskott --
More info: Doabasiidu ráhkaduvvon prošeavtta vuođul: Samisk båt-terminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Definition: rom fremst i båt på båter som har minst fire

roere.
Explanation: Framskott ovdaskohtas/ovdaskoahtta -- keaipasiessi -- framrom ovdasiessi/hálsa -- fremmersegla geampasiessi -- halvrom (kobberrom/bunkerrom) beallesiessi -- midtrom gaskasiessi -- bakrom/attersegla bakrumsiessi -- atterrom/attrom (høvedsmannsrom) maŋŋesiessi -- etterskott/bakskott maŋŋeskohtas --
More info: Begrepsside laget ifb. Prosjekt: Samisk båtterminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018

https://ulf.no/


Svenska Definition: Framtoft?

Framskott? främsta rummet/bunken på båten som har minst fyra rum

https://www.vbm.se/wp-content/uploads/2017/09/1986_2.pdf


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English