Expression:fritidsbolig

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language nb
wordclass N


Concepts

Concept page: Huksenteknihkka:astoáiggeviessu

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: Viessu gos astoáiggi doaimmat jođihuvvojit.


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål


Svenska Definition: Lokal för någon form av organiserad fritidsverksamhet, ofta ledd av en fritidsledare.


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Huksenteknihkka:fritidsbolig

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien Definition: vihties jåarta (gusnie gåetie) mij eejehtallemen utnesåvva


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål Definition: fast eiendom (med bolig) som brukes i ferie og fritid


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English