Expression:gåetiebigkemetjierte

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language sma
wordclass N


Concepts

Concept page: Huksenteknihkka:boligbyggelag

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien Definition: åårganisasjovne man ulmie lea gåetieh bigkedh jih reeredh altese lihtsegi gaavhtan
Explanation: gåetiebigkemetjierte maahta årromereaktasijtese veadtasovveme, jallh aaj namhtegh bigkemem reeredh.


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål Definition: organisasjon som har til formål å bygge og forvalte boliger for medlemmene sine
Explanation: Et boligbyggelag kan være knyttet til et borettslag eller stå for byggingen selv.


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English