Expression:g-päiʹǩǩ

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language sms
wordclass N


Concepts

Concept page: Medisiidna:g-čuokkis

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: gohčoduvvo sadji vuolledábiin/sohkabealorgánain, man guoskkaldahttin dehe njávkan sáhttá dovdot seksuálalaččat hui buorrin. Dán saji sturrodat ja sadji, gokko dat lea, sihke dovdohearkivuohta rievddadallet olbmuid mielde.


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ Definition: kočoduvvoo saje suhâorgaanijn, mon kuoskâttem teikkâ njavkkâm puáhtá tubduđ seksuaallávt eromâš pyerrin. Taan saje stuárudâh já tärhis sajadâh sehe tobdoherkkivuotâ lii ereslágán jieškote-uv ulmuin.


Nuõrttsää’mǩiõll Definition: kååččat pääiʹǩ šõkknemneävvain, koon kuõsktõõllmõš

leʹbe trooccmõš vuäitt tobddjed seksuaal’lânji samai pueʹrren. Tän pääiʹǩ šõrradvuõtt da åårrmõš di tåbddääʹrjesvuõtt liâ juõʹǩǩ oummust jiijjâsnallšem.


Norsk bokmål


Svenska


Suomen kieli Definition: kutsutaan aluetta sukuelimissä, jonka koskettaminen tai hyväily voi tuntua seksuaalisesti erityisen hyvältä. Tämän alueen koko ja sijainti sekä tuntoherkkyys ovat yksilöllisiä.


Nynorsk


Latin


English