Expression:graade

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language sma
wordclass N


Concepts

Concept page: Education:grad

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien Definition: daltese v.g. ööhpehtimmesne, gosse ektiebiejeme faagh jallh lohkemebiehkieh maahtoem vedtieh sjiere barkose jallh jollebe ööhpehtæmman; vd. jollebe daltese, vueliehkåbpoe daltese


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Definition: nivå eller trinn i f.eks. utdanningen, der en bestemt kombinasjon av flere fag eller studieenheter kvalifiserer til en visse stillinger eller til videre utdanning; jf. høyere grad, lavere grad
  • grad (N)
    Sanctioned: false


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English