Expression:haastattelu

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language fi
wordclass N


Concepts

Concept page: Juridihkka:gažadeapmi

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: Čilgehusaid gullan ja rádjan. Polesat dutket ráŋggáštusáššiid oktavuođas várohuvvon olbmuid, vihtaniid ja áššedovdiid, dahje dutkama sáhttá dahkat rievttis, ráŋggáštusproseassalága njuolggadusaid mielde. (JL: 27, min jorgalus).


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål Definition: Opptakelse av forklaring. Avhør av mistenkte, vitner og sakkyndige i straffesaker foretas av politiet eller i retten etter regler i straffeprosessloven. (JL: 27).


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Dáidda ja girjjálašvuohta:jearahallan

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål Definition: (av eng.), samtale, spesielt mellom en journalist og en person som han ønsker en uttalelse fra.


Svenska


Suomen kieli Definition: (eng.), keskustelu, erityisesti toimittajan ja henkilön välillä, jolata toivotaan lausunnonantoa


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:jearahallan

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål Definition: (av eng.), samtale, spesielt mellom en journalist og en person som han ønsker en uttalelse fra.


Svenska


Suomen kieli Definition: (eng.), keskustelu, erityisesti toimittajan ja henkilön välillä, jolata toivotaan lausunnonantoa


Nynorsk


Latin


English