Expression:intellektuell funktionsnedsättning

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language sv
wordclass MWE


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:badjedoaba: kehitysvammainen

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: Čálganváddu ja čálganvihki leat mearriduvvon 2018:s davvisámi giellajuhkosis sániide: kehitysvamma, utvecklingsstörning, utvklingshemming. Ruoŧas lea ođđa láhka mii lohká ahte utvecklingsstörning ii oaččo šat geavahit. Galgá go de davvisámegiela tearbma maid rievdaduvvot?


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Definition: Samlebetegnelse for en rekke ulike diagnoser og tilstander som er knyttet til kognitive, språklige og sosiale vansker

Store individuelle forskjeller – mange uten diagnose

Intellektuell fungering (IQ) < 70, ulike grader:
Explanation: https://www.stiftelsenvi.no/ord-og-begreper


Svenska Definition: person med funktionsnedsättning som på grund av medfödd eller i utvecklingsåldern erhållen sjukdom eller skada hämmats eller störts i sin utveckling eller sina psykiska funktioner
More info: Ruoŧas: fysisk funktionsnedsättning, neuropsykisk funktionsnedsättning & intelektuell funktionsnedsättning

Utvecklingstörd/Utvecklingshämmad lea boares sátni.


Suomen kieli Definition: vammainen henkilö, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi
Explanation: https://thl.fi/sv/web/funktionsformagan/icf-klassifikationen


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Medisiidna:dádjadanváttisvuohta

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English