Expression:intersukupuolisuus

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language fi
wordclass N


Concepts

Concept page: Medisiidna:intersohkabeallevuohta

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: govvida olbmo, geas leat riegádeami áigge gorudis sihke nissonii ja divdui mihtilmas sohkabeali dovdomearkkat.


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ Definition: kovvee ulmuu, kiäst láá šoddâm roopâst sehe nisonân já almai táváliih suhâpele tobdomeerhah.


Nuõrttsääʹmǩiõll Definition: kovvad oummu, ǩeäʹst liâ šõddâmpoodd vaardâst nuʹt

neezzna ǥu åummja kuulli tyypplaž sooǥǥbeäʹl tobddõsmiârk.


Norsk bokmål


Svenska


Suomen kieli Definition: kuvaa henkilöä, jolla on syntymähetkellä kehossa sekä naiselle että miehelle tyypillisiä sukupuolen tunnusmerkkejä.


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:intersohkabeallevuohta

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: olmmoš, gean biologalaš gorudis eai leat čielgasit dievddu eai ge nissona olgguldas dahje siskkáldas sohkabealeorgánat

///// Intersohkabeallevuohta oaivvilda joavkku earálágan goruda variašuvnnaid, main sohkabeliide juhkkojuvvon iešvuođat, dego kromosomat, sohkabealleorgánat dahje hormonadoaibma eai leat čielgasit dábálaččat nisson- dahje almmáiolbmuide. Intersohkabeallevuohta lea lunddolaš gorutlaš molsašuddan ja buktá oidnosii dan, ahte olbmuid ii sáhte biologalaččatge juohkit guovtti sohkabeallái, mat gokčet eret nubbi nuppi. Intersohkabeallevuohta sáhttá leat soapmásiidda maiddái sohkabealleidentitehta.


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål


Svenska Definition: Interkönhet

Begreppet samlar olika diagnoser och medfödda tillstånd. Kortfattat en person med ett medfött tillstånd i vilket kroppsliga, anatomiska eller andra könskännetecken inte är entydigt typiska för kvinnor eller män. Ett interkönat tillstånd definierar inte hurdan könsidentitet utvecklas åt personen. Såsom andra barn, förstår ett interkönat barn oftast själv sin könsidentitet.

[1]


Suomen kieli Definition: Käsitteellä kuvataan laajaa joukkoa erilaisia synnynnäisiä tiloja, joissa henkilön keholliset, anatomiset tai muut sukupuolen tunnusmerkit eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. Intersukupuolinen tila ei määrittele sitä, minkälainen sukupuoli-identiteetti henkilölle kehittyy. Kuten muutkin lapset, kasvava intersukupuolinen lapsi useimmiten ymmärtää itse oman sukupuoli-identiteettinsä.

[2]


Nynorsk


Latin


English