Expression:jeeʹres-sooǥǥbeällsaž

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language sms
wordclass N


Concepts

Concept page: Medisiidna:earásohkabealat

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: lea olmmoš, gean sohkabealli lea iežaslágán ovttastupmi dievdovuođa ja nissonvuođa. Transgender sáhttá vásihit iežas sohkabealeheapmin dahje máŋgga- dahje earásohkabealálažžan. Son eallá dievduvuođa ja nissonvuođa ráji alde, gaskkas dahje olggobealde.

///// Earásohkabealatolmmoš sáhttá leat sihke almmái ja nisson, mii nu almmáivuođa ja nissonvuođa gaskkas dahje dalle áibbas eará dán juogu olggobealde. Earásohkabealatvuohta sáhttá doaibmat badjedoaban earáide ii-binára sohkabealleidentitehtaide ovdamearkka dihtii gender fluid, gender queer ja sohkabeallekeahtes. Transgender-tearpma geavahuvvui ovdal earásohkabeallevuođa synonyman. Eaŋgalasgielas transgender čujuha transsohkabealat olbmuide. Buohkat binára sohkabeallejuogu olggobeale olbmot eai dovdda tearpma earásohkabealat sin sohkabealleidentitehtan.


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ Definition: olmooš uáivild ulmuu, kii puáhtá anneeđ jieijâs suhâpelettemmin, maŋgâ- teikkâ eressuhâpiälágin. Sun iälá almaivuođâ já nissoonvuođâ rääjist, toi kooskâst teikkâ ulguubeln.


Nuõrttsää’mǩiõll Definition: miârkkšââvv oummu, kååʹtt vuäitt vueiʹnned jiijjâs

sooǥǥbeäʹlteeʹmen, mäŋgg- leʹbe jeeʹres-sooǥǥbeällsiʹžžen. Son jeäll ååumvuõđ da neezzanvuõđ raajâst, tõi kõõskâst leʹbe åålǥbeäʹlnn.


Norsk bokmål


Svenska


Suomen kieli Definition: tarkoittaa ihmistä, joka voi kokea itsensä sukupuolettomaksi, moni- tai muunsukupuoliseksi. Hän elää mieheyden ja naiseuden rajalla, niiden välillä tai ulkopuolella.

/////

Muunsukupuolinen ihminen voi olla sekä mies että nainen, jotakin mieheyden ja naiseuden väliltä tai sitten tyystin tämän jaon ulkopuolelta. Muunsukupuolisuus voi toimia kattokäsitteenä muillekin ei-binäärisille sukupuoli-identiteeteille, esimerkiksi gender fluid, gender queer ja sukupuoleton. Transgender-termiä käytettiin ennen muunsukupuolisuuden synonyymina. Englannin kielessä transgender viittaa transsukupuolisiin ihmisiin. Kaikki binäärisen sukupuolijaon ulkopuolella olevat eivät koe termiä muunsukupuolinen sukupuoli-identiteetikseen. [1]


Nynorsk


Latin


English