Expression:kapitála

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language se
wordclass N


Concepts

Concept page: Ekonomiija ja gávppašeapmi:kapitála

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll Definition: kapital lij teäʹǧǧ leʹbe puuʹtʼtemneävˈv, koon vueitet âânned tävvri leʹbe kääzzkõõzzi puuʹttumuʹšše


Norsk bokmål Definition: eiendom, formue, inntektsavkastende formuesrettighet (verdipapirer, bankinnskudd, obligasjoner, aksjer); realkapital, reelle produksjonsmidler (bygninger, maskiner osv.), produserte produksjonsmidler


Svenska


Suomen kieli Definition: pääoma on raha tai tuotantoväline, jota voidaan käyttää tavaroiden tai palveluiden tuottamiseen


Nynorsk


Latin


English