Expression:kolmas sukupuoli

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language fi
wordclass MWE


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:goalmmát sohkabealli

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: Juridihkalaš tearbma olbmo birra guhte ii ane iežas nissonin ii ge dievdun

///// Doahpaga sáhttá geavahit máŋgga láhkai. Almmolaš sagastallamis ja ovdamearkka dihtii antropologiijas goalmmát sohkabeali doahpagiin čujuhit dasa, ahte sohkabealit leat eanet go guokte. Dat ii mearkkaš dan, ahte sohkabealit livčče golbma, muhto badjedoaban dat cuvke guovtti joavkku sohkabeallejuogu. Juridihkalaš sohkabeallekategoriijaid buohta goalmmát sohkabeliin oaivvildit vejolašvuođa ásahit sohkabeallemearkan man nu eará go nisson dahje almmái.
More info: goalmmát sohkabeliin oaivvilduvvo dávjá olbmuide, geat eai sajáiduva dievdu-nisson-juhkui; goalmmát sohkabealli geavahuvvo erenomážit juridihkalaš sohkabeali dárkkuheami oktavuođas goalmmát sohkabealli lea maiddái jorgalus third sex-dadjanvuohkái, mii lea historjjálaččat čujuhan sierralágan seksuála- ja sohkabealleveahádagaide


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål


Svenska Definition: Med det tredje könet hänvisar man till en person som inte vill definieras som man eller kvinna. Begreppet används ofta i samband med juridiskt kön. Tredje könet är också en översättning till begreppet third sex, vilket har historiskt syftat till manga olika sexual- och könsminoriteter, varvid begreppet inte syftar till en numerisk bestäming.

[1]


Suomen kieli Definition: Kolmannella sukupuolella viitataan usein niihin ihmisiin, jotka eivät sijoitu nais-mies-jakoon. Kolmannesta sukupuolesta puhutaan erityisesti juridisen sukupuolen yhteydessä. Kolmas sukupuoli on myös käännös ilmaisulle third sex, joka on historiallisesti viitannut moniin erilaisiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin, jolloin kyse ei niinkään ole numeerisesta määreestä.

[2]


Nynorsk


Latin


English