Expression:kurator

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language nb
wordclass N


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:kuráhtor

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien Definition: Barkije skuvlesne jallh skïemtjegåetesne gie raerieh jïh viehkiem almetjidie vadta.
Explanation: kuratovre-kuratovrese
More info: Gïeletjïerte


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål


Svenska Definition: person som är anställd (till exempel på sjukhus, i skolor) för att ge råd och hjälp i sociala frågor


Suomen kieli Definition: henkilö, joka työskentelee (esimerkiksi sairaaloissa, kouluissa) antamaan neuvoja ja apua sosiaalisissa asioissa


Nynorsk


Latin


English

language se
wordclass Nlanguage sv
wordclass N


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:kuráhtor

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien Definition: Barkije skuvlesne jallh skïemtjegåetesne gie raerieh jïh viehkiem almetjidie vadta.
Explanation: kuratovre-kuratovrese
More info: Gïeletjïerte


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål


Svenska Definition: person som är anställd (till exempel på sjukhus, i skolor) för att ge råd och hjälp i sociala frågor


Suomen kieli Definition: henkilö, joka työskentelee (esimerkiksi sairaaloissa, kouluissa) antamaan neuvoja ja apua sosiaalisissa asioissa


Nynorsk


Latin


English