Expression:lämna pension vilande

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language sv
wordclass MWE


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:ealáhaga guoddin vuoiŋŋastit

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål


Svenska Definition: avbrott i utbetalningen av sjukpension eller garantipension på grund av att pensionstagaren börjar förvärvsarbeta och månatligen förtjänar ett belopp som ligger över den fastställda inkomstgränsen


Suomen kieli Definition: työkyvyttömyys- tai takuueläkkeen maksun keskeyttäminen siksi, että eläkkeensaaja ryhtyy ansio-työhön ja ansaitsee säädetyn ansaintarajan ylittävän summan kuukaudessa


Nynorsk


Latin


English