Expression:lærevansker

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language nb
wordclass N


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:Kopi av P6 skole2 rettet versj forts beslut ok 5240 37

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Education:lærevansker

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien Definition: gosse gierve mij joem lieredh; vd. peedagogihke-psykologihke faalaldahke
Explanation: Lierehtimmieaehpiem maahta ovmessie dåeriesmoerijstie, goerkenassen, åejjieirhkemen, jis bieljehts, tjelmehts j.j.


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Definition: problemer med å kunne tilegne seg kunnskap eller ferdighet; jf. pedagogisk-psykologisk tjeneste
Explanation: Lærevansker kan skyldes sanseforstyrrelser, utviklingshemming, hjerneskade eller umodenhet.


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Medisiidna:oahppanhehttehus

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: Psyhkalaš váddu mii dagaha ahte ovtta olbmui lea váddásit oahppat dahje ipmirdit áššiid go dat mii lea dábálaš, dahje geavahit ođđa dieđuid jierpmálaččat.


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål


Svenska Definition: en person som har svårare än de flesta andra att ta till sig all slags ny information, och att använda den på ett konstruktivt sätt.


Suomen kieli Definition: lapsen psyykkisten toimintojen häiriöitä, jotka hankaloittavat oppimista
More info: [1]

[2]


Nynorsk


Latin


English