Expression:likestilling

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language nb
wordclass N


Concepts

Concept page: Ođđa sánit:1.34 matriks 9 - sie 1.7 kultur og mangfold 21

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Juridihkka:Lakisanat 2003 4634

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Ođđa sanit:1.34 matriks 9 - sie 1.7 kultur og mangfold 21

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:dásseárvu

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: Dásseárvu oaivvilda buohkaid olbmuid seammalágan árvvu ovttaskas olmmožin. Suomas dásseárvvuin čujuhit eandalii sohkabeliid dásseárvui. Dásseárvolágas olggušteapmi lea gildojuvvon sohkabeali, sohkabealleidentiteahta ja sohkabeali ovdanbuktima vuođul. Láhka guoská maiddái olggušteami, man vuođđun lea dat, ahte olbmo fysalaš sohkabeali meroštallama iešvuođat eai leat ovttačilggolaččat nisson dahje almmái. Láhka sisttisdoallá geatnegasvuođa ovddalgihtii eastadan olggušteamis. Dásseárvu oaivvilda buot olbmuid ovttalágan árvvu ovttaskas olmmožin. Suomas dásseárvvuin čujuhat eandalii sohkabeliid gaskasaš dásseárvui. Dásseárvolágas olggušteapmi lea gildojuvvon sohkabeali, sohkabealleidentitehta ja sohkabeali ovdanbuktima vuođul. Láhka guoská maiddái olggušteami, man vuođđun lea dat, ahte olbmo fysalaš sohkabeali meroštallan iešvuođat eai leat ovttačilggolaččat nissona dahje albmá. Láhka sisttisdoallá geatnegasvuođa ovddidit dásseárvvu. Seksuálaunnitloguid olgguštansuodji lea merkejuvvon ovttaveardásašvuođaláhkii.


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll Definition: Tääʹssärvv miârkkšââvv puki oummi seämmanallšem äärv jiijjâz persoonân. Lääʹddjânnmest tääʹssäärvain viiʹttjet jeäʹrben sooǥǥpieʹli kõskksaž tääʹssarvvu. Tääʹssärvvlääʹjjest čårstummuš lij ǩiõlddum sooǥǥpeäʹl, sooǥǥpieʹllidentiteeʹtt da sooǥǥpeäʹl õlmmummuž vuâđald. Lääʹǩǩ kuâskk še čårstummuž, kååʹtt vuâđđââvv tõõzz, što oummu fyyslaž sooǥǥpeäʹl meäʹrteei jiõččvuõđ jie leäkku čiõlggsânji neezzan leʹbe åumma. Lääʹǩǩ âânn seʹst õõlǥtõõzz ooudpeäʹlnn cõggâd čårstummuž. Tääʹssärvv miârkkšââvv puki oummi seämmanallšem äärv jiijjâz persoonân. Lääʹddjânnmest tääʹssäärvain viiʹttjet jeäʹrben sooǥǥpieʹli kõskksaž tääʹssarvvu. Tääʹssärvvlääʹjjest čårstummuš lij ǩiõlddum sooǥǥpeäʹl, sooǥǥpieʹllidentiteeʹtt da sooǥǥpeäʹl õlmmummuž vuâđald. Lääʹǩǩ kuâskk še čårstummuž, kååʹtt vuâđđââvv tõõzz, što oummu fyyslaž sooǥǥpeäʹl meäʹrteei jiõččvuõđ jie leäkku čiõlggsânji neezzan leʹbe åumma. Lääʹǩǩ âânn seʹst õõlǥtõõzz oouʹdeed tääʹssäärv. Seksuaaluuʹccbõõzzi čårstemsuejj lij ǩeeʹrjtum õõutverddsažvuõttläkka.


Norsk bokmål Definition: jevnbyrdighet, likhet


Svenska


Suomen kieli Definition: Tasa-arvo tarkoittaa kaikkien ihmisten yhtäläistä arvoa yksilöinä. Suomessa tasa-arvolla viitataan erityisesti sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Tasa-arvolaissa syrjintä on kielletty sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Laki koskee myös syrjintää, joka perustuu siihen, että henkilön fyysiset sukupuolta määrittävät ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti naisen tai miehen. Laki sisältää velvoitteen ennaltaehkäistä syrjintää.

////

Tasa-arvo tarkoittaa kaikkien ihmisten yhtäläistä arvoa yksilöinä. Suomessa tasa-arvolla viitataan erityisesti sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Tasa-arvolaissa syrjintä on kielletty sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Laki koskee myös syrjintää, joka perustuu siihen, että henkilön fyysiset sukupuolta määrittävät ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti naisen tai miehen. Laki sisältää velvoitteen edistää tasa-arvoa. Seksuaalivähemmistöjen syrjintäsuoja on kirjattu yhdenvertaisuuslakiin (Sateenkaarisanasto 2022, Seta)


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:ovttaveardásašvuohta

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: Ovttaveardásašvuohta lea vuođđovuoigatvuohta. Ovttaveardásašvuođain oaivvildit dan, ahte buot olbmot leat seammaárvosaččat beroškeahttá sin sohkabealis, seksuála doaladumis dahje eará olbmui laktásan sivas. Ovttaveardásašvuođaláhka suddje seksuálaunnitloguid olggušteamis ja sisttisdoallá ovdánahttingeatnegasvuođa. Sohkabealleunnitloguid olgguštansuodji lea merkejuvvon dásseárvoláhkii.


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål


Svenska


Suomen kieli Definition: Yhdenvertaisuus on perusoikeus. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta esimerkiksi heidän sukupuolestaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Yhdenvertaisuuslaki suojaa seksuaalivähemmistöjä syrjinnältä ja sisältää yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteen. Sukupuolivähemmistöjen syrjintäsuoja on kirjattu tasa-arvolakiin (Sateenkaarisanasto 2022, Seta)


Nynorsk


Latin


English