Expression:maaŋgâ vaanhim peerâ

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language smn
wordclass MWE


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:luovvarbearaš

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: bearaš mas mánás leat guokte, golbma dahje njeallje sosiála vánhema; muhto dušše guokte leaba máná virggálaš vánhemat.


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål Definition: En familie hvor barnet eller barna deles av flere familieenheter, for eksempel en familie som består av et kvinnelig par og et par menn sammen med barn. Kløverfamilier kan være en familie på tre voksne, fire voksne eller to voksne. I en familie av klubber er de fleste av disse barna vanligvis de såkalte sosiale foreldrene til barnet, men i henhold til gjeldende lovgivning kan bare to av dem være lovlige.


Svenska Definition: En familj där barnet eller barnen är gemensamma av flera familje-enheter, till exempel en familj som består av ett kvinnopar och ett par män tillsammans med barn. Klöverfamiljer kan vara en famil med tre vuxna, fyra vuxna eller två vuxna. I en klöverfamilj är oftast alla dessa vuxna personer barnets så kallade sociala föräldrar, men enligt den nuvarande lagstiftningen kan endast två av dem vara juridiska sådana.

[1]
More info: stjärnfamilj ferte dárkkistit


Suomen kieli Definition: Perhe, jossa lapsi tai lapset ovat eri perheyksikköjen yhteisiä lapsia, esimerkiksi naisparin ja miehen tai miesparin ja naisparin yhdessä muodostama perhe. Apilaperheet voivat olla esimerkiksi kolmen vanhemman kolmiapilaperheitä, neljän vanhemman neliapilaperheitä tai kahden vanhemman perheitä. Apilaperheissä kaikki vanhemmat ovat yleensä lapsen tai lasten sosiaalisia vanhempia, mutta lainsäädännön puutteista johtuen vain kaksi heistä voi olla juridisia vanhempia.

[2]


Nynorsk


Latin


English