Expression:maanagïertekontovre

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language sma
wordclass N


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:Kopi av P6.skole 1. rettet versjon. BESLUT 16

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Education:barnehagekontor

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien Definition: stoere tjieltine leah maanagiertekontovrh mah edtjieh tjielten maanagiertieh juhtiehtidh, geehtedh jïh tsihkijidh maanagierteneemden jallh jeatjah almetjeveeljeme moenehtsi stillemh


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål Definition: kontor i større kommuner som har ansvar for den daglige driften av kommunale barnehager og barneparker, og for oppfølging og iverksetting av vedtak truffet av barnehagenemnda eller andre folkevalgte organer


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English