Expression:mielialavaihtelu

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language fi
wordclass


Concepts

Concept page: Medisiidna:miellamolsašuddan

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: Psyhkalaš symptoma mas olbmos miella fáhkka rievdá, sávakeahtes dilli mii lea máŋgga láhkái váivin


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål


Svenska Definition: hastigt eller oförklarligt byte av sinnesstämning, en sinnesstämning som ofta är oönskad, överdriven eller på annat sätt plågsam.
More info: https://sv.wikipedia.org/wiki/Hum%C3%B6rsv%C3%A4ngningar


Suomen kieli Definition: tajuntaa hallitsevan tunnetilan vaihtelu


Nynorsk


Latin


English