Expression:nåhkemetïjje

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language sma
wordclass


Concepts

Concept page: Huksenteknihkka:oppsigelsestid

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien Definition: tijje nåhkeme-bæjhkoehtimmien jih nåhkemen dijpemen gaskesne.
Explanation: Siejhme lea nåhkemetijjem gåetiemaaksoe-latjkosne, lajkoesjiehtedimmesne jih barkoe-sjiehtedimmesne moenedh.


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Definition: tidsrom fra en avtale eller kontrakt blir sagt opp til oppsigelsen blir gjort gjeldende
Explanation: Oppsigelsestiden er ofte avtalt i husleiekontrakter, lånekontrakter og arbeidsavtaler.


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English