Expression:nödvändig behandling

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language sv
wordclass MWE


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:dárbbašlaš dikšu

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: almmolaččat dohkkehuvvon dikšu buori dikšunvuogi mielde, man doavttir, bátnedoavttir dahje doaktára dahje vuoigádahtton bátnedoavtter- dahje doavtterstudeanta lea addán dahje mearridan


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ Definition: almolávt tuhhiittum, pyere tipšovyevi mieldisâš tipšo, mon tuáhtár, pänituáhtár teikkâ tuáhtár teikkâ pänituáhtár pargoin vuoigâdum talhâstiettuu teikkâ pänitalhâstiettuu uáppee lii adelâm teikkâ meridâm.


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål


Svenska Definition: FI-Kela: vård eller behandling som är förenlig med allmänt accepterad god vårdpraxis och som en läkare eller tandläkare eller en medicine eller odontologie studerande med rätt att arbeta som läkare eller tand-läkare har gett eller ordinerat


Suomen kieli Definition: yleisesti hyväksytyn, hyvän hoitokäytännön mukainen hoito, jonka lääkäri, hammaslääkäri tai lääkärin

tai hammaslääkärin tehtävässä toimimaan oikeutettu lääketieteen tai hammaslääketieteen opiskelija on antanut tai määrännyt


Nynorsk


Latin


English