Expression:nyansering

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language nb
wordclass


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:nyánseren

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Definition: 1. (V) bruke fine overganger, sjattere, endre ganske svakt, variere

nyansere sine standpunkter

2 som adjektiv i perfektum partisipp: en nyansert debatt / et nyansert klaverspill


Svenska More info: NYANSERA från ne.se

ORDLED: ny-ans-er-ar SUBST.: nyanserande, nyansering • (ofta perf. part.) åstadkomma finare skiftningar i ngn framställning etc., särsk. med avs. på begrepp, känslor e.d. {→avtona 1}: en ~d beskrivning; en ~d och kritisk syn BET.NYANS: förändra, modifiera vanl. i dämpande riktning: senare ville han ~ sitt skarpa uttalande; bestämmelserna är för rigida och behöver ~s KONSTR.: ~ ngt HIST.: sedan 1798

synonymer till nyansering = differentiering, särskiljning, modifiering, avvägning, ge nyanser, modulation


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English

language sv
wordclass


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:nyánseren

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Definition: 1. (V) bruke fine overganger, sjattere, endre ganske svakt, variere

nyansere sine standpunkter

2 som adjektiv i perfektum partisipp: en nyansert debatt / et nyansert klaverspill


Svenska More info: NYANSERA från ne.se

ORDLED: ny-ans-er-ar SUBST.: nyanserande, nyansering • (ofta perf. part.) åstadkomma finare skiftningar i ngn framställning etc., särsk. med avs. på begrepp, känslor e.d. {→avtona 1}: en ~d beskrivning; en ~d och kritisk syn BET.NYANS: förändra, modifiera vanl. i dämpande riktning: senare ville han ~ sitt skarpa uttalande; bestämmelserna är för rigida och behöver ~s KONSTR.: ~ ngt HIST.: sedan 1798

synonymer till nyansering = differentiering, särskiljning, modifiering, avvägning, ge nyanser, modulation


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English