Expression:opprettholde arbeidsevne

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language nb
wordclass MWE


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:bargonávcca hálddašeapmi

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: bargoaddi, bargiid ja bargodearvvašvuođafuolahusa ovddasteddjiid ovttas sohppojuvvon vuogádagat maiguin ovddidit bargiid bargonávccaid ja eastadit bargonávccahisvuođa


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Definition: praksis som er avtalt mellom arbeidsgiver, arbeidstakere og representanter for bedriftshelsetjenesten, for å fremme arbeidstakers evne til å jobbe og for å forhindre arbeidsuførhet


Svenska Definition: praxis som arbetsgivarens, arbetstagarnas och företagshälsovårdens representanter gemensamt har avtalat om för främjande av arbetstagarnas arbetsförmåga och förebyggande av arbetsoförmåga


Suomen kieli Definition: työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon edustajien yhteisesti sopimat käytännöt, joilla ediste-tään työntekijöiden työkykyä ja ehkäistään työkyvyttömyyttä


Nynorsk


Latin


English