Expression:peiviruttâ

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language smn
wordclass N


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:beaiveruhta

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: álbmotoaju máksin ruhta maid oažžu ee. buozanvuođa (buohcanruđat), bargguhisvuođa (bargguhisvuođaoadju), barguimáhcaheami(barguimáhcahanruđat) ja eará ákkaid dihte


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Definition: kontantytelse fra folketrygden ved blant annet sykdom (sykepenger), arbeidsledighet (arbeidsledighetstrygd), attføring (attføringspenger) o.a.


Svenska Definition: förmån som beräknas per dag utifrån en försäkrads inkomster och som i regel betalas i form av ersätt-ning för inkomstbortfall
More info: (till värnpliktig), dagtraktamente (Fin), traktamente (Sve)
  • dagpenning (N)
    Status: recommended
    Sanctioned: true


Suomen kieli Definition: vakuutetun tulojen perusteella määräytyvä päiväkohtainen etuus, jota maksetaan pääsääntöisesti ansionmenetyskorvauksena


Nynorsk


Latin


English