Expression:polarisere

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language nb
wordclass


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:polarisere

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Definition: Polarisering er en skjerping av standpunkter, slik at to klart motstridende og ofte ekstreme oppfatninger får økt tyngde. I politisk sammenheng brukes polarisering om økende eller skarpere motsetninger mellom de viktigste aktørene i et politisk system, for eksempel de politiske partiene. Betegnelsen kan også brukes om situasjoner der velgerne i et demokrati i større grad enn før stemmer på radikale eller ekstreme kandidater eller partier.
More info: synonymer: akkumulere; dirigere; ekserpere; ensrette; hamstre; kalle sammen; kompilere; konsentrere; logge; mobilisere; nivellere, plukke; puge; rake; raske; samle; sanke; sentralisere; skaffe; skrape sammen; spare på; standardisere; støpe i samme form; uniformere


Svenska More info: polarisera från ne.se

polarise´ra verb ~de ~t ORDLED: pol-ar-is-er-ar SUBST.: polariserande, polarisering; polarisation (till 1) 1 (mest pass. och perf. part.) åstadkomma polarisation av (naturligt) ljus: ~t ljus KONSTR.: ~ ngt HIST.: sedan 18212 (mest pass. och perf. part.) skärpa (politiska) motsättningar i: den ekonomiska krisen gjorde att samhället ~des alltmer KONSTR.: ~ ngt HIST.: sedan 1967

synonymer till polarisera = åstadkomma polarisation; sätta i motsatsförhållande, skärpa motsättningar i


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English