Expression:polyamori

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language nb
wordclass


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:polyamoriija

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: máŋggaolbmo bárragaskavuohta; buot oassebeliid oktasaččat sohppojuvvon intima, seksuála ja romantalaš gaskavuohta. Polyamoriija ii leat gitta seksuála sojus.


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål


Svenska Definition: Med polyamori avses samtida (mång)relationer, med samtycke av alla inblandade parter och en sexuell och/eller emotionell/romantisk lust eller vilja av partnerskap. Polyamori definierar inte personens sexuella läggning. Med termen ansvarsfull mångrelation framhävs sådana intima, sexuella och/eller romantiska förfållanden där alla parter ger sitt samtycke till att alla parter inblandade har jämsides flera förhållanden som baserar sig på kärlek, sex eller på annat sätt intima förhållanden. Polyamori betyder inte samma sak som polygami vilket betyder giftermål mellan flera parter.

[1]


Suomen kieli Definition: Polyamorialla tarkoitetaan yhtä vastuullisen monisuhteisuuden muotoa ja siihen suuntautunutta seksuaalisuutta ja/tai romanttista/kumppanuudellista halua. Polyamorisuus ei määrittele henkilön seksuaalista suuntautumista. Termillä vastuullinen monisuhteisuus viitataan sellaisiin kaikkien osapuolten yhteisymmärrykseen perustuviin intiimeihin, seksuaalisiin ja/tai romanttisiin suhteisiin, joissa on enemmän kuin kaksi osapuolta tai joissa osapuolilla on rinnakkain useampia rakkaus-, seksi-, tai muulla tavoin intiimejä suhteita. Polyamoria ei tarkoita samaa kuin polygamia eli moniavioisuus.

[2]


Nynorsk


Latin


English