Expression:redesigne

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language nb
wordclass V


Concepts

Concept page: Luonddudieđa ja matematihkka:redesigne

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål Definition: 1. designe på nytt; gi ny form; omarbeide,

2. lage (nye gjenstander) av brukte materialer


Svenska Definition: (äv. lös förb., se forma om) ge annan form (eller an­dra egenskaper) åt ngt
Explanation: informationen i skiv­spåret omformas till ljud -ofta med avs. på abstrakta före­teelser,

omforma sam­hället; det gamla familje­begreppet har omformats. Konstruktion: omforma ngt (till ngt)


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English