Expression:redtiesvihtjeme

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language sma
wordclass


Concepts

Concept page: Stáda almmolaš hálddašeapmi:idrett

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Education:kroppsøving

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien Definition: nænnoestidh svihtjedh jïh repmiem vaarjelidh
Explanation: Redtiesvihtjeme lea skuvlefaagem gaajhkh skuvlen daltesisnie


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål Definition: trening som omfatter idrett, styrking og vedlikehold av kroppen
Explanation: Kroppsøving er et obligatorisk fag i skoleverket, på alle nivåer.


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Stáda almmolaš hálddašeapmi:sport

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål
  • sport (N)
    Sanctioned: false


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English