Expression:registeristum kyeimikoskâvuotâ

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language smn
wordclass MWE


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:registrerejuvvon bárragaskavuohta

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: seammá sohkabeali 18 jagi deavdán olbmuid bárragaskavuohta mii lea virggálaččat ja juridihkalaččat dohkkehuvvon.

/////

Registrerejuvvon párragaskavuohta lea seammá sohkabeali lean páraid vuohki dahkat párragaskavuođas virggálačča ja addit dasa juridihkalaš sajádaga. Suomas párragaskavuođa registreren lei vejolaš jagi 2002 rájes 1.3.2017 oppalaš náittoslihttolága fápmui boahtima rádjai. Registrerejuvvon párragaskavuođas lean olbmuin eai leat buot seammá rievttit go náitalan olbmuin. Ovdamearkan oktasaš sohkanamma almmá sierra nammarievdadeami dahje olgguldas adopšuvdna eai leat vel vejolaččat registrerejuvvon páraide.


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål


Svenska Definition: parförhållande mellan två personer av samma kön som låtit registrera sitt partnerskap enligt lagen om registrerat partnerskap, partnerskapslagen. Denna lag upphörde att gälla vid utgången av april 2009. Därefter gäller nya regler i äktenskapsbalken (ÄktB) som bl.a. innebär att en persons kön inte längre har betydelse för möjligheten att ingå äktenskap samt att det inte längre är möjligt att registrera ett nytt partnerskap.

Ett partnerskap som redan är registrerat fortsätter att gälla till dess att det upplöses eller omvandlas till ett äktenskap. Anmälan om omvandling av ett registrerat partnerskap till ett äktenskap görs av partnerna gemensamt till Skatteverket.

Från och med den dag anmälan har kommit in till Skatteverket gäller partnerskapet som ett äktenskap. I stället för att göra en anmälan kan paret välja att vigas, på samma villkor som par av olika kön, eftersom reglerna i ÄktB gäller alla par oavsett makarnas kön.


Suomen kieli Definition: Rekisteröity parisuhde on samaa sukupuolta olevien parien tapa virallistaa parisuhde ja antaa sille juridinen asema. Suomessa parisuhteen on voinut rekisteröidä vuodesta 2002 lähtien. Rekisteröidyssä parisuhteessa olevilla ei ole kaikkia samoja oikeuksia kuin naimisissa olevilla. Esimerkiksi yhteinen sukunimi ilman erillistä nimimuutosta tai ulkoinen adoptio eivät ole vielä rekisteröidyillä pareilla mahdollista. Uusia parisuhteita ei rekisteröidä enää 1.3.2017 jälkeen, jolloin voimaan astuu yleinen avioliittolaki.

////// Rekisteröity parisuhde oli samaa sukupuolta olevien parien tapa virallistaa parisuhde ja antaa sille juridinen asema. Suomessa parisuhteen rekisteröinti oli mahdollista vuodesta 2002 alkaen 1.3.2017 yleisen avioliittolain voimaan astumiseen saakka. Rekisteröidyssä parisuhteessa olevilla ei ole kaikkia samoja oikeuksia kuin naimisissa olevilla. Esimerkiksi yhteinen sukunimi ilman erillistä nimimuutosta tai ulkoinen adoptio eivät ole vielä rekisteröidyillä pareilla mahdollista. [1]


Nynorsk


Latin


English