Expression:resa i anslutning till hembesök

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language sv
wordclass


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:ruoktogalledeapmi

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: Go doavttir, bátnedoavttir dahje doaktára/bátnedoaktára bargguide vuoigadahttojuvvon olmmoš fitná dáhkiduvvon olbmo luhtte dalle, go adnojuvvo dárbbašlažžan iskat/dutkat, fállat divššu dahje veajuiduhttit dáhkiduvvon olbmo.


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ Definition: lääkärin, hammaslääkärin, lääkärin tai hammaslääkärin tehtävässä toimimaan oikeutetun lääketieteen tai hammaslääketieteen opiskelijan tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön vakuutetun luokse tekemä matka, joka on tarpeen vakuutetun tutkimiseksi tai hoidon tai kuntoutuksen antamiseksi


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål


Svenska Definition: resa som en läkare eller tandläkare, en medicine eller odontologie studerande med rätt att arbeta som läkare eller tandläkare eller någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården har före-tagit hem till en försäkrad och som är nödvändig för undersökning, vård, behandling eller rehabilitering (1) av den försäkrade


Suomen kieli Definition: lääkärin, hammaslääkärin, lääkärin tai hammaslääkärin tehtävässä toimimaan oikeutetun lääketieteen tai hammaslääketieteen opiskelijan tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön vakuutetun luokse tekemä matka, joka on tarpeen vakuutetun tutkimiseksi tai hoidon tai kuntoutuksen antamiseksi


Nynorsk


Latin


English