Expression:søskengruppe

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language nb
wordclass N


Concepts

Concept page: Education:søskengruppe

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien Definition: dåehkiem maanagiertesne gogka jïjnjebh jaepiedaltesh mastehtamme juktie laavetjelaaketje tsiehkiem maanaj gaskemsh evtiedidh


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Definition: gruppe med barn i en barnehage der flere alderstrinn er blandet slik at barna skal få et slags søskenforhold til hverandre


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English