Expression:senarelagd ålderspension

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language sv
wordclass MWE


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:maŋiduvvon boarisvuođaealáhat

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål


Svenska Definition: ålderspension vars begynnelsetid har senarelagts eftersom pensionstagaren har ansökt om ålderspen-sion först för en tid som följer efter att den åldersgräns som berättigar till ålderspension har uppnåtts


Suomen kieli Definition: vanhuuseläke, jonka alkamisaikaa on lykätty eläkkeensaajan haettua vanhuuseläkettä vasta siihen oikeuttavan ikärajan täyttymistä myöhemmältä ajalta


Nynorsk


Latin


English