Expression:sjukersättning

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language sv
wordclass


Concepts

Concept page: Juridihkka:bargonávccahisvuođaealáhat

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål


Svenska Definition: pension som syftar till att trygga en persons försörjning eller kompensera bortfall av förvärvsinkomster vid arbetsoförmåga
More info: sjukpension /FI/(folkpension); invalidpension /FI/(arbetspension); sjukersättning /SE/; > aktivitetsersättning /SE/(för personer under 30 år


Suomen kieli Definition: eläke, jonka tarkoitus on turvata henkilön toimeentulo tai korvata ansiotulon menetystä työkyvyttö-myyden takia


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:oassebuohcuvuođabeaiveruhta

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: buohcuvuođabeaiveruhta mii máksojuvvo dáhkaduvvon olbmui gii lea oasseáigásaččat bargguin ja oasseáigásaččat eret bargguin buohcuvuođa dihte
Explanation: (MEG:) Dárbbaša go definišuvnnas leat mielde diet oassi

oasseáigásaččat eret bargguin

Go diet vuosttaš oassi han juo muitala ahte diet nubbi oassi lea diehttelas.


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål


Svenska Definition: sjukdagpenning till en försäkrad som på grund av sjukdom arbetar på deltid och är sjukskriven på deltid

Försäkringskassan: Sjukersättning är en ersättning för personer mellan 19 och 64 år och som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.


Suomen kieli Definition: sairauspäiväraha, jota maksetaan vakuutetulle, joka on osa-aikaisesti töissä ja osa-aikaisesti poissa töistä sairauden takia


Nynorsk


Latin


English