Expression:sjukfrånvaroanmälan från arbetsgivaren

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language sv
wordclass


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:bargoaddi bargi eretorrunalmmuhus buohcuvuođa geažil

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: almmuhus mainna bargoaddi muitala bargodearvvašvuođafuolahusa ovttasteaddjái bargi eretleahkimis / eretorrumis vai bargi bargonákca árvvoštallojuvvo ja su barggusjoatkinvejolašvuohta čielggaduvvo


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Definition: melding der arbeidsgiveren informerer representantene for bedriftshelsetjenesten om en ansattes sykefravær, slik at arbeidstakerens arbeidsevne kan vurderes og hans eller hennes muligheter til å fortsette i arbeidet kan undersøkes


Svenska Definition: anmälan genom vilken arbetsgivaren informerar företagshälsovårdens representanter om en arbetstagares sjukfrånvaro för att arbetstagarens arbetsförmåga ska bedömas och hans eller hennes möjligheter att fortsätta i arbetet ska utredas


Suomen kieli Definition: ilmoitus, jolla työnantaja kertoo työterveyshuollon edustajalle työntekijän sairauspoissaolosta, jotta työntekijän työkyky arvioitaisiin ja hänen työssäjatkamismahdollisuutensa selvitettäisiin


Nynorsk


Latin


English