Expression:skaepiedidh

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language sma
wordclass V


Concepts

Concept page: Geografiija:skaepiedidh

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien Definition: skaepiedidh - skaepede - skaepiedi - skaepiedamme
Explanation: Gusnie almetjh klååmese hööltestieh, jolle-gåetieh, gåetieh, såafah jïh baalkah byjresem skaepiedieh.


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål Definition: Høyblokker, hus, parker og gangstier er med på å forme områdene der folk bor tett.
  • forme (V)
    Status: recommended
    Sanctioned: true


Svenska
  • forma (V)
    Status: recommended
    Sanctioned: false


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English