Expression:sterk kuling

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language nb
wordclass


Concepts

Concept page: Luonddudieđa ja matematihkka:8 garra riđđu

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: m/s: 17,2-20,7
Explanation: Eatnamis dovdo ná: Biegga doadjá ovssiid ja muoraid. Lea lossat vázzit vuostebiggii.

Mearas/Ábis dovdo ná: Oalle alla bárut mat leat guhkit. Bárročoahkat leat šaddamen čáhceborgan mii manná čielga sázuin biekka mielde.
More info: 8 Beaufort


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien Definition: m/s: 17,2-20,7
Explanation: Eatnamisnie: Bïegke åeksieh moerijste tsååpke. Löövlehke sjædta bïegken vööste vaedtsedh.

Jaevresne: Gaskemedtie stoerre tjïevlh mah lea guhkebe sjïdteme. Tjïevlegamph maahta varki jaevriehovmem sjidteddh, mah værtoen mietie bosseminie.
More info: rokk- fokk føyk hovme - jaevriehovme? tjïevlegamph - bølgekammene? jaevriehovme - sjørokk?


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Definition: m/s: 17,2-20,7
Explanation: På land: Vinden brekker kvister av trærne. Det er tungt å gå mot vinden.

På sjøen: Middels høye bølger av større lengde. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk, som driver i tydelige markerte strimer med vinden.
More info: 8 Beaufort


Svenska Definition: m/s: 17,2-20,7

Hård kuling till sjöss (gammal benämning).
Explanation: På land: Vinden bryter kvistar från träden. Det är tungt att gå mot vinden. Till sjöss: Ganska stora vågor som är längre. Vågkammarnas skum far i tydliga markerade streck med vinden.
More info: 8 Beaufort

  • hård vind (MWE)
    Note: benämning på land
    Sanctioned: true
  • kuling (N)
    Note: benämning till sjöss
    Sanctioned: true


Suomen kieli Definition: m/s: 17,2-20,7
Explanation: Maalla: Puista irtoilee risuja; ulkona liikkuminen ylipäätään hankalaa.

Merellä: Aallot korkeita ja pitkiä, vaahtojuovat selkeitä. Aallonharjat hajoavat tuulessa pärskeeksi.
More info: 8 Beaufort


Nynorsk


Latin


English Definition: m/s: 17,2-20,7
Explanation: Land conditions: Twigs break off trees; generally impedes progress.

Sea conditions: Moderately high waves of greater length; edges of crests break into spindrift; foam is blown in well-marked streaks along the direction of the wind.
More info: 8 Beaufort