Expression:suhâpele maaŋgâmuđusâšvuotâ

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language smn
wordclass MWE


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:sohkabeali máŋggaláganvuohta

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: olmmoš šáhtta dovddahit eambbo go ovtta sohkabeali, ii dušše dievdo- ja nissonsohkabeali


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål


Svenska Definition: Könsmångfald eller mångfalden av kön avser att det finns ett oändligt antal sätt för människor att uppleva och uttrycka sitt kön. Kön är ett komplext fenomen, som inte kan delas i två motstående och tvärstående kategorier. Det finns mångfald av kön såväl bland individer som i samhället. Könsmångfald betyder även att det finns flera kön än två.

[1]


Suomen kieli Definition: Sukupuolen moninaisuus ilmaisulla viitataan siihen, että sukupuoli on moninainen ilmiö, joka ei ole jaettavissa kahteen, toisilleen vastakkaiseen ja selvästi toisistaan erotettavaan sukupuoleen, vaan sukupuolen ilmenemismuodot ovat moninaisemmat. Tässä yhteydessä voidaan käyttää myös monikkomuotoa sukupuolten moninaisuus. Sukupuolen moninaisuus sisältää siis sekä sukupuolivähemmistöt että sukupuolienemmistöt.

[2]
More info: dárkkis sukupuolen moninaisuus/sukupuolten moninaisuus


Nynorsk


Latin


English