Expression:sukupuolinormi

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language fi
wordclass


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:sohkabeallenorbma

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: vuordámuš ahte olbmot leat jogo nissonat dahje dievddut.


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål


Svenska Definition: Vårt samhälle och vår kultur upprätthåller stereotypier och oskrivna regler om att människor är antingen kvinnor eller män och att de borde betee sig i enlighet med dessa kön. Enligt normen är könen oföränderlig, tudelad (binär) och motsatser till varandra. Könsnormer är ofta cisnormativa. Normen anser även att könen kan bestämmas utifrån anatomiska och biologiska egenskaper och genom yttre väsen eller genom självuttryck.

Könsuttryck betyder att man uttrycker sig genom olika sätt som är i vår kultur förknippade som könsrelaterade. Könsuttryck innehåller individens allt beteende och verksamhet, som uttrycker åt sig själv och andra att man är kvinna, man eller annat. De uttryck i vår kultur som är könsrelaterade är till exempel klädsel, annat utseende, sätt att tala, miner och gester. Människor uttrycker sitt kön antingen medvetet eller omedvetet. [1]


Suomen kieli Definition: Yhteiskuntamme ja kulttuurimme stereotypioiden ja kirjoittamattomien sääntöjen mukaan ihmiset ovat naisia tai miehiä ja heidän tulisi käyttäytyä naisille ja miehille tyypillisellä tavalla. Normin mukaan nämä sukupuolet ovat muuttumattomat ja toistensa vastakohdat ja sukupuoli voidaan määritellä anatomisten ja biologisten piirteiden sekä ulkoisen olemuksen tai itseilmaisun mukaan.

[2]


Nynorsk


Latin


English