Expression:taarbâšlâš tutkâmuš

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language smn
wordclass MWE


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:dárbbašlaš dutkamuš

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: doaktára, bátnedoaktára dahje vuoigádahtton doavtter- dahje bátnedoavtterstudeantta dahkan dahje mearridan dutkamuš, mii lea dárbbašlaš eahpiduvvon buohccivuođa gávnnaheapmái dahje lihccumii, dahje divššu meroštallamii


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ Definition: tuáhtár, pänituáhtár teikkâ tuáhtár teikkâ pänituáhtár pargoin vuoigâdum talhâstiettuu teikkâ pänitalhâstiettuu uáppee toohâm teikkâ meridâm tutkâmuš mii lii tarbâšlâš epidum pyecceevuođâ seelvâtmân teikkâ tipšo miäruštâlmân


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål


Svenska Definition: FI-Kela: undersökning som utförts eller föreskrivits av en läkare eller tandläkare eller av en medicine eller odon-tologie studerande med rätt att arbeta som läkare eller tandläkare och som behövs för konstaterande eller uteslutande av en misstänkt sjukdom eller för fastställande av vården


Suomen kieli Definition: lääkärin, hammaslääkärin tai lääkärin tai hammaslääkärin tehtävässä toimimaan oikeutetun lääketieteen tai hammaslääketieteen opiskelijan tekemä tai määräämä tutkimus, joka on tarpeen epäillyn sairauden toteamiseksi tai poissulkemiseksi tai hoidon määrittämiseksi


Nynorsk


Latin


English