Expression:trans person

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language en
wordclass


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:transolmmoš

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: badjedoaba mainna meroštallá buohkaid geaid sohkabealleidentitehta dahje sohkabealledovddaheapmi muhtimin dahje álot earrána dan sohkabealis masa sii riegádeamis leat registrerejuvvon.
More info: transolbmuide gullet transvestihtat, transgenderat ja transsohkabeallevuohtaolbmot


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Definition: Transperson er et begrep som omfatter alle som har en kjønnsidentitet som skiller seg fra det kjønnet de ble tildelt ved fødselen. Transperson er et paraplybegrep og omfatter både de som identifiserer seg som det motsatte kjønn (transkvinner/transmenn) og de som føler seg som verken menn eller kvinner.


Svenska Definition: Transpersoner är ett samlingsbegrepp som används allmänt för alla slags könsidentitet eller könsuttryck som ibland eller alltid skiljer sig från de förväntningar som gäller det kön man ursprungligen kategoriserats i. Som transpersoner räknas bland annat transvestiter, ickebinära, transgender och transkönade

[1]


Suomen kieli Definition: Transihminen on yleiskäsite, jolla usein kuvataan kaikkia, joiden sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu joskus tai aina eroaa odotuksista sille sukupuolelle, johon heidät syntymähetkellä määriteltiin. Transihmisiin luetaan kuuluvan transvestiitit, muunsukupuoliset/transgenderit ja transsukupuoliset. Yksilö, joka voi kokea olevansa muuta kuin cis, ei välttämättä määritä itseään transihmiseksi.

[2]


Nynorsk


Latin


English