Expression:transgender

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language fi
wordclass


Concepts

Concept page: Medisiidna:iežasohkabeallevuohta

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: lea olmmoš, gean sohkabealli lea iežaslágán ovttastupmi dievdovuođa ja nissonvuođa. Transgender sáhttá vásihit iežas sohkabealeheapmin dahje máŋgga- dahje earásohkabealálažžan. Son eallá dievduvuođa ja nissonvuođa ráji alde, gaskkas dahje olggobealde.


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ Definition: lii olmooš, kiän suhâpeeli lii jieijâslágán almaivuođâ já nissoonvuođâ ovtâstume. Transgender puáhtá tubdâđ jieijâs suhâpelittemmin teikkâ maŋgâ- teikkâ eressuhâpiälásâžžân. Sun iälá almaivuođâ já nissoonvuođâ rääji alne, kooskâst teikkâ ulguubeln.


Nuõrttsääʹmǩiõll Definition: lij ooumaž, ǩeän sooǥǥbieʹll lij jiijjâsnallšem

kuällas ååumvuõđ da neezzanvuõđ. Transgender vuäitt ǩiõččlâʹstted jiijjâs sooǥǥbeäʹlteeʹmen leʹbe määŋg- leʹbe jeeʹres sooǥǥbeällsaž ooumžen. Son jeäll ååumvuõđ da neezzanvuõđ raajâst, kõõskâst leʹbe åålǥbeäʹlnn.


Norsk bokmål


Svenska


Suomen kieli Definition: on henkilö, jonka sukupuoli on omanlaisensa yhdistelmä mieheyttä ja naiseutta. Transgender voi kokea itsensä sukupuolettomaksi tai moni- tai muun sukupuoliseksi. Hän elää mieheyden ja naiseuden rajalla, välillä tai ulkopuolella.


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:transgender

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål


Svenska


Suomen kieli Definition: Transgender-termiä käytettiin ennen muunsukupuolisuuden synonyymina. Englannin kielessä transgender viittaa transsukupuolisiin ihmisiin. Kaikki binäärisen sukupuolijaon ulkopuolella olevat eivät koe termiä muunsukupuolinen sukupuoli-identiteetikseen.


Nynorsk


Latin


English


language se
wordclass


Concepts

Concept page: Medisiidna:iežasohkabeallevuohta

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: lea olmmoš, gean sohkabealli lea iežaslágán ovttastupmi dievdovuođa ja nissonvuođa. Transgender sáhttá vásihit iežas sohkabealeheapmin dahje máŋgga- dahje earásohkabealálažžan. Son eallá dievduvuođa ja nissonvuođa ráji alde, gaskkas dahje olggobealde.


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ Definition: lii olmooš, kiän suhâpeeli lii jieijâslágán almaivuođâ já nissoonvuođâ ovtâstume. Transgender puáhtá tubdâđ jieijâs suhâpelittemmin teikkâ maŋgâ- teikkâ eressuhâpiälásâžžân. Sun iälá almaivuođâ já nissoonvuođâ rääji alne, kooskâst teikkâ ulguubeln.


Nuõrttsääʹmǩiõll Definition: lij ooumaž, ǩeän sooǥǥbieʹll lij jiijjâsnallšem

kuällas ååumvuõđ da neezzanvuõđ. Transgender vuäitt ǩiõččlâʹstted jiijjâs sooǥǥbeäʹlteeʹmen leʹbe määŋg- leʹbe jeeʹres sooǥǥbeällsaž ooumžen. Son jeäll ååumvuõđ da neezzanvuõđ raajâst, kõõskâst leʹbe åålǥbeäʹlnn.


Norsk bokmål


Svenska


Suomen kieli Definition: on henkilö, jonka sukupuoli on omanlaisensa yhdistelmä mieheyttä ja naiseutta. Transgender voi kokea itsensä sukupuolettomaksi tai moni- tai muun sukupuoliseksi. Hän elää mieheyden ja naiseuden rajalla, välillä tai ulkopuolella.


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:iežásohkabeallevuohta

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: olmmoš guhte ii dovdda iežas gullat guđege sohkabeallái, son eallá muhtomin dievdun ja muhtomin nissonin, muhtomin ii goabbánge


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål


Svenska


Suomen kieli Definition: Muunsukupuolinen/transgender. Muunsukupuolinen ihminen voi olla sekä mies että nainen, jotakin mieheyden ja naiseuden väliltä tai sitten tyystin tämän jaon ulkopuolella. Muunsukupuolisuus voi toimia kattokäsitteenä muullekin ei-binääriselle sukupuolen kokemiselle. Kaikki binäärisen sukupuolijaon ulkopuolella olevat eivät siksi koe termiä omakseen.

[1]
More info: Muunsukupuolisuus voi toimia kattokäsitteenä muillekin ei-binäärisille sukupuoli-identiteeteille, esimerkiksi gender fluid, gender queer ja sukupuoleton.


Nynorsk


Latin


English
language smn
wordclass


Concepts

Concept page: Medisiidna:iežasohkabeallevuohta

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: lea olmmoš, gean sohkabealli lea iežaslágán ovttastupmi dievdovuođa ja nissonvuođa. Transgender sáhttá vásihit iežas sohkabealeheapmin dahje máŋgga- dahje earásohkabealálažžan. Son eallá dievduvuođa ja nissonvuođa ráji alde, gaskkas dahje olggobealde.


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ Definition: lii olmooš, kiän suhâpeeli lii jieijâslágán almaivuođâ já nissoonvuođâ ovtâstume. Transgender puáhtá tubdâđ jieijâs suhâpelittemmin teikkâ maŋgâ- teikkâ eressuhâpiälásâžžân. Sun iälá almaivuođâ já nissoonvuođâ rääji alne, kooskâst teikkâ ulguubeln.


Nuõrttsääʹmǩiõll Definition: lij ooumaž, ǩeän sooǥǥbieʹll lij jiijjâsnallšem

kuällas ååumvuõđ da neezzanvuõđ. Transgender vuäitt ǩiõččlâʹstted jiijjâs sooǥǥbeäʹlteeʹmen leʹbe määŋg- leʹbe jeeʹres sooǥǥbeällsaž ooumžen. Son jeäll ååumvuõđ da neezzanvuõđ raajâst, kõõskâst leʹbe åålǥbeäʹlnn.


Norsk bokmål


Svenska


Suomen kieli Definition: on henkilö, jonka sukupuoli on omanlaisensa yhdistelmä mieheyttä ja naiseutta. Transgender voi kokea itsensä sukupuolettomaksi tai moni- tai muun sukupuoliseksi. Hän elää mieheyden ja naiseuden rajalla, välillä tai ulkopuolella.


Nynorsk


Latin


Englishlanguage sms
wordclass


Concepts

Concept page: Medisiidna:iežasohkabeallevuohta

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: lea olmmoš, gean sohkabealli lea iežaslágán ovttastupmi dievdovuođa ja nissonvuođa. Transgender sáhttá vásihit iežas sohkabealeheapmin dahje máŋgga- dahje earásohkabealálažžan. Son eallá dievduvuođa ja nissonvuođa ráji alde, gaskkas dahje olggobealde.


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ Definition: lii olmooš, kiän suhâpeeli lii jieijâslágán almaivuođâ já nissoonvuođâ ovtâstume. Transgender puáhtá tubdâđ jieijâs suhâpelittemmin teikkâ maŋgâ- teikkâ eressuhâpiälásâžžân. Sun iälá almaivuođâ já nissoonvuođâ rääji alne, kooskâst teikkâ ulguubeln.


Nuõrttsääʹmǩiõll Definition: lij ooumaž, ǩeän sooǥǥbieʹll lij jiijjâsnallšem

kuällas ååumvuõđ da neezzanvuõđ. Transgender vuäitt ǩiõččlâʹstted jiijjâs sooǥǥbeäʹlteeʹmen leʹbe määŋg- leʹbe jeeʹres sooǥǥbeällsaž ooumžen. Son jeäll ååumvuõđ da neezzanvuõđ raajâst, kõõskâst leʹbe åålǥbeäʹlnn.


Norsk bokmål


Svenska


Suomen kieli Definition: on henkilö, jonka sukupuoli on omanlaisensa yhdistelmä mieheyttä ja naiseutta. Transgender voi kokea itsensä sukupuolettomaksi tai moni- tai muun sukupuoliseksi. Hän elää mieheyden ja naiseuden rajalla, välillä tai ulkopuolella.


Nynorsk


Latin


English