Expression:transolmooš

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language smn
wordclass N


Concepts

Concept page: Medisiidna:transolmmoš

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: lea oktasaš doaba olbmui, gean sohkabealidentitehta dahje sohkabeali olggosbuktin spiehkasta dan sohkabeallái laktojuvvon vuordámušain, masa son lea riegádanmuttos meroštallojuvvon.

/////

Transolmmoš lea oppalašdoaba, mainna govvidat buohkaid, geaid sohkabealleidentitehta dahje sohkabeali ovdanbuktin muhtumin dahje álo lea eará go vuordámušat dan sohkabeallái, masa su riegádeamis leat meroštallan. Transolbmuide lohkkojuvvojit dávjá gullat transvestihtat, earásohkabealagat ja transsohkabealagat. Ovttaskas olmmoš, guhte dovdá leat eará go cis, ii vealttakeahttá meroštala iežas transolmmožin. Transolbmui lea dehálaš, ahte son vuostáiváldo sohkabealleidentitehtas mielde


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ Definition: lii almostuávádâh ulmui, kiän suhâpeli-identitet teikkâ suhâpele olgospyehtim spiehâst ton suhâpiälán lohtum vuárdámušâin, moos sun lii šoddâmmuddoost miäruštâllum.


Nuõrttsääʹmǩiõll Definition: lij takai fiʹttõs ooumže, ǩeän sooǥǥbieʹllidentiteʹtt

leʹbe sooǥǥbeäʹl õõlmtõs järran tõn sooǥǥbeälla õhttuum vuârddmõõžžin, koozz son lij šõddâmpoodd meäʹrtõllum.


Norsk bokmål


Svenska


Suomen kieli Definition: on yleiskäsite henkilölle, jonka sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu eroaa siihen sukupuoleen liitetyistä odotuksista, johon hänet on syntymähetkellä määritelty.


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:transolmmoš

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: badjedoaba mainna meroštallá buohkaid geaid sohkabealleidentitehta dahje sohkabealledovddaheapmi muhtimin dahje álot earrána dan sohkabealis masa sii riegádeamis leat registrerejuvvon.
More info: transolbmuide gullet transvestihtat, transgenderat ja transsohkabeallevuohtaolbmot


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Definition: Transperson er et begrep som omfatter alle som har en kjønnsidentitet som skiller seg fra det kjønnet de ble tildelt ved fødselen. Transperson er et paraplybegrep og omfatter både de som identifiserer seg som det motsatte kjønn (transkvinner/transmenn) og de som føler seg som verken menn eller kvinner.


Svenska Definition: Transpersoner är ett samlingsbegrepp som används allmänt för alla slags könsidentitet eller könsuttryck som ibland eller alltid skiljer sig från de förväntningar som gäller det kön man ursprungligen kategoriserats i. Som transpersoner räknas bland annat transvestiter, ickebinära, transgender och transkönade

[1]


Suomen kieli Definition: Transihminen on yleiskäsite, jolla usein kuvataan kaikkia, joiden sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu joskus tai aina eroaa odotuksista sille sukupuolelle, johon heidät syntymähetkellä määriteltiin. Transihmisiin luetaan kuuluvan transvestiitit, muunsukupuoliset/transgenderit ja transsukupuoliset. Yksilö, joka voi kokea olevansa muuta kuin cis, ei välttämättä määritä itseään transihmiseksi.

[2]


Nynorsk


Latin


English